81 jaar Dierenpark Emmen in beeld en verhaal door het oog van de bezoekers

We willen graag belangstellenden van de tentoongestelde foto’s in de gelegenheid stellen om één van de fotopanelen te bestellen.

FOTO BESTELLEN

DE TENTOONSTELLING

De tentoonstelling is momenteel nog tot 6 oktober te zien in de oude dierentuin. We kunnen terugkijken op een geslaagd project en met behulp van uw inzending is er een mooi tijdsbeeld gegeven van 80 jaar Noorderdierenpark. Van verschillende kanten kregen we de vraag wat we na afloop gaan doen met de fotopanelen. Ons doel is om de panelen in de toekomst opnieuw te gebruiken voor vervolgexposities en  worden

dan ‘over geplakt’.

 

De fotopanelen worden daarom beschikbaar gesteld tegen de kostprijs van slechts €100,- (Aluminium Dibond panelen 2200 x 1500) en moeten  zelf worden opgehaald. Over het hoe en wat zullen wij u later informeren.

 

Uw belangstelling kunt u vóór kenbaar maken door een mailtje sturen naar info@vantoentotzoo.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, gewenst fotonummer en omschrijving van de gewenste foto, zie onderstaande fotogalerij.

 

In de afgelopen jaren heeft de Stichting Pentafoor eerder tentoonstellingen verzorgt in het centrum van Emmen “Rondom de Grote Kerk”.

Zie onderstaande foto's.

FOTOSELECTIE

Bij een bijzonder project hoort een bijzondere selectiecommissie, zeg maar een jury. De oud directie, de heer en mevrouw Rensen,

ondersteunen dit project van harte en zullen helpen bij de selectie van de foto’s. Zij worden bijgestaan door een professioneel team bestaande uit een fotograaf,  kunstenaar en een schrijver uit Emmen. In januari en februari 2016 worden uit de inzendingen de 81 foto’s voor de tentoonstelling geselecteerd. De geselecteerde deelnemers ontvangen hierover bericht. Bij de opening van de tentoonstelling worden de drie indringendste, de mooiste inzendingen bekend gemaakt en ontvangen de inzenders een gratis jaarabonnement voor

Wildlands Adventure Zoo Emmen.

ORGANISATIE EN SPONSORING

Het project  VanToenTotZoo  wordt georganiseerd door stichting Pentafoor. Onze stichting heeft in de afgelopen jaren al meerdere openlucht tentoonstellingen georganiseerd in het centrum van Emmen. Tentoonstellingen van o.a. de internationaal exposerende Emmense kunstfotograaf Theo Berends, de internationaal vermaarde portret- en sportfotograaf Chris Keulen en kunstenaar/cartoonist Siegfried Woldhek.

 

De gemeente Emmen is in 2015 en 2016 de culturele gemeente van de provincie Drenthe. Met de ontvangen financiële bijdrage voor dit project wil de gemeente Emmen de inwoners actief betrekken bij culturele activiteiten.

 

Het project wordt verder mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, die wij hiervoor van harte bedanken.

klik op de foto's voor een vergroting, fotonummer en beschikbaarheid.

>

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server!

Formulier ontvangen.

CONTACT

Stichting Pentafoor

Velduil 24

7827 GT Emmen

E-mail: info@vantoentotzoo.nl

FOTO BESTELLEN

Disclaimer:

Alle inzenders van foto’s en verhalen dragen de bijbehorende rechten over aan de Stichting Pentafoor. De Stichting krijgt daarmee het recht

de inzendingen te gebruiken voor alle mogelijke vormen van publicatie en presentatie. Er worden geen vergoedingen betaald.

 

De Stichting Pentafoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims van derden welke voorkomen uit het opnemen

van de afbeeldingen of verhalen in de expositie of welke andere toekomstige uiting van de Stichting dan ook.

Grafische vormgeving en webdesign  |  Vormzinnig © 2015